Klachten

Klachtenregeling

Als u vragen of klachten heeft vinden we het fijn om dat van u te horen. Dan kunnen we er met u over praten om tot een oplossing te komen. Ook kunnen we er wellicht van leren en zaken aanpassen.

Mocht u ook na een gesprek niet tevreden zijn met de behandeling dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot het Tandarts Informatie Punt (TIP) of als ook dit niet werkt kunt u gebruiken maken van de KNMT klachtenregeling. Zij bemiddelen en bieden verdere mogelijkheden.